Runhäll L1945:7169, Frösö 353 i Östersund, Jämtland
Foto av Runhäll L1945:7169
Foto av Runhäll L1945:7169
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runristning i berghäll. Ristningen är belägen på Ö sida av berghäll och 0,3 m ovan markytan. Ristningen är 0,2x0,15 m. Runorna har varit imålade och fragment av röd färg finns till en del kvar. (RAÄ dnr 3.4.2-2048-2017)

Texten utläses Tor fekit, det vill säga tor gjorde mig på latin.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Frösö socken i Östersunds kommun (Jämtlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av berg. Skogsmark gles tallskog.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Frösö socken eller Östersund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.16963
Longitud: 14.594919
Lämnings-ID: L1945:7169
Riksantikvarieämbetets ID: Frösö 353
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Frösö
Riksantikvarieämbetets information: » L1945:7169