Runhäll L1944:374, Nora 29:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runhäll L1944:374
Foto av Runhäll L1944:374
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runinskrift i block, 3,5x3 m (NV-SÖ) och 1,7 m h. I sluttande sida mot NÖ är en runinskrift inom en ormslinga 0,8x0,65 m. Ormslingan är ifylld med rödfärg. Se skiss i inv. handlingarna. Enl. uppgift lär en herrgårdsfröken, vars älskade dött, under sin sorg suttit och knackat in runslingan. Hon lär ha hetat Onchterlony.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Nora socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttningen av grusås (NV-SÖ). Skogsmark (barrskog).

O,5 m VSV om väg.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Nora socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.16543
Longitud: 16.800504
Lämnings-ID: L1944:374
Riksantikvarieämbetets ID: Nora 29:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Nora
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:374