Runhäll L1944:2862, Boglösa 42:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runhäll L1944:2862
Foto av Runhäll L1944:2862
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Block, 2,7x2,2 m (NÖ-SV) och ca 0,6 m h. Enl uppg i 1:a gångsinventeringens material skall ett block på denna plats och med dennastorlek ha ett inristat skepp, 1,45 m l. Det funna blocket har en ca 1,5 m l, 0,05 m br och 0,01 m dj ränna, (VSV-ÖNÖ) något uppböjd i ändarna. Möjligen är det denna förekomst som avsetts. Ristningen ingår ej i Kjellén - Hyenstrands material i "Upplands Hällristningar." Tidigare R! Det förmodade blocket hittat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Betesmark och hygge.

15 m 240cg åkerhörn.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618347
Longitud: 17.17416
Lämnings-ID: L1944:2862
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 42:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2862