Runhäll L1942:6702, Skokloster 225:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runhäll L1942:6702
Foto av Runhäll L1942:6702
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning i berghäll, inom en 1,2x0,3 m st yta. På den motÖ närmast lodräta bergytan är inristat och imålat svagt med röd färg: Se runor i boken. Intill, 2 m V om ristningen är en grottöppning, 0,6x0,6 m st. V om nr 1 är: 2) Bergshöjd med delvis blockrik morän benämnd Jättenstuberget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Närmast lodrät berghäll i berg som sönderspruckit till flera stora block. Brant sluttning mot vattenyta (10 m nedan ristning).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.696717
Longitud: 17.618471
Lämnings-ID: L1942:6702
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 225:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6702