Runhäll Kvarntorpshällen, UTHS10;58, L2014:18, Täby 142:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runhäll Kvarntorpshällen, UTHS10;58, L2014:18
Foto av Runhäll Kvarntorpshällen, UTHS10;58, L2014:18
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<isa> lät hugga stenen till minne av sina styvsöner; och Helga lät hugga (stenen) till minne av sina söner Danr och Sveinn.

Visa originaltolkning och runtext

isa · lit · stain hkua · iftʀ · stiub- sina · auk hlka li… …a · ifʀ · suni · sina tan · suain

isa · lit · stain hkua · iftʀ · stiub- sina · auk hlka li… …a · ifʀ · suni · sina tan · suain

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, i fast häll 1,75 m h och 1 m br (V-Ö) Runhöjd 6 cm.Ristningen, vilken är grund och mycket vittrad, vetter åt NÖ.Ristningenlyder i översättning:... (lät) hugga stenen efter...och Helge?....sina söner....T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll vid foten av större moräntäckt bergshöjd. Tomtmark

8 m SV om vägskäl

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.433258
Longitud: 18.065828
Lämnings-ID: L2014:18
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 142:1
Sveriges runinskrifter: UTHS10;58 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kvarntorpshällen
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:18