Runhäll Jarlabankes sten, U101, L2015:4996, Sollentuna 74:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runhäll Jarlabankes sten, U101, L2015:4996
Foto av Runhäll Jarlabankes sten, U101, L2015:4996
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Hemingr och Jarlabanki, de lät röja stigen och göra broarna till minne av sin far; och Ástríðr till minne av sina söner Ingifastr och Ingvarr. Må Gud hjälpa deras andar."

Visa originaltolkning och runtext

× henmikr × auk × iarlabaki × þaiʀ × litu × braut + ryþia × auk × broaʀ × kiara × eftiʀ × faþur × sin × auk × estriþ × eftiʀ suni × sina × inkifast × auk × inkuar + kuþ × hialbi × ant × þaiʀa ×

× henmikr × auk × iarlabaki × þaiʀ × litu × braut + ryþia × auk × broaʀ × kiara × eftiʀ × faþur × sin × auk × estriþ × eftiʀ suni × sina × inkifast × auk × inkuar + kuþ × hialbi × ant × þaiʀa ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråstenav triangulär form, 3x2,30 m, 2,30 vid tirangelnsbas och 0,90 m hög. Ristningen anbragt på stenens plana ovansida,upptar en yta av ca 1,85x1,50 m. Runhöjd 7-16 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränparti mellan 2 mossområden, barrskog

Ca 12 m V 40cg N om sämre skogsväg, omedelbart V 30cg S om nästanutplånad stig, i obetydlig glänta, omedelbart Ö om och nedanförmoränrygg med berg i dagen

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.448862
Longitud: 17.983805
Lämnings-ID: L2015:4996
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 74:1
Sveriges runinskrifter: U101 (Upplands runinskrifter)
Plats: Södersätra
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Jarlabankes sten
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4996