Runhäll G68, L1976:6141, Sproge 64:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runhäll G68, L1976:6141
Foto av Runhäll G68, L1976:6141
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Airik lät göra stenen över sin dotter. Gud vare [hennes] själ nådig …

Visa originaltolkning och runtext

airikr : lit [giara stan : yfir : sina :] --(t)ur : naþi : guþ : sial : -l-…

airikr : lit [giara stan : yfir : sina :] --(t)ur : naþi : guþ : sial : -l-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runskrift i gravhäll, kalkstenshäll 1,8x1 m och 0,15 m tj. Runor na är 0,07 m h ristade enbart längs den N sidan (högra kanten), d är den fö är kantskadad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Sproge socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

3 m N om SÖ hörnet av kyrkbod.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Sproge socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.253757
Longitud: 18.210694
Lämnings-ID: L1976:6141
Riksantikvarieämbetets ID: Sproge 64:1
Sveriges runinskrifter: G68 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Sproge
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:6141