Runhäll G364, L1977:7670, Havdhem 43:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runhäll G364, L1977:7670
Foto av Runhäll G364, L1977:7670
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristad gravhäll, kalksten, 1,76x0,57 m (VNV-ÖSÖ). Runorna är ca 0,05 m st. I golvet innanför altarskranket invid och N om altaret är 2) Runristad gravhäll, kalksten, 1,8x10,7 m (ÖNÖ-VSV). Runorna är 0,08 m st. I tornkammaren i kyrkans SV hörn är 4) Runinristad gravhäll, kalksten, 1,3 m h, 0,9 m br och 0,2 m tj. Runorna är 0,08 m st.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Havdhem socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.
I korgolvet bakom altaret.
I golvet invid och ÖNÖ om altaret.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Hårt trampsliten, endast huvudstavar till ca 35 tecken kan skönjas.

Vill du se flera runhällar i Havdhem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.162557
Longitud: 18.323262
Lämnings-ID: L1977:7670
Riksantikvarieämbetets ID: Havdhem 43:1
Sveriges runinskrifter: G364 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Havdhems kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Hårt trampsliten, endast huvudstavar till ca 35 tecken kan skönjas.
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Havdhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:7670