Runhäll Fällbrohällarna, U146, L2015:9358, Täby 46:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runhäll Fällbrohällarna, U146, L2015:9358
Foto av Runhäll Fällbrohällarna, U146, L2015:9358
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingibjǫrg lät hugga berghällen och bron göra till minne av Holmsteinn, hennes husbonde och till minne av Þorsteinn, hennes son. Þorsteinn\´, hennes sons."

Visa originaltolkning och runtext

inkiberh lit ' haka ' heli ' uk ' bro kara ' iftiʀ ' holmstain ' (b)uanta ' sin ' uk ' iftiʀ ' þorstai- ' son sin þustains ' sona ⁓ sin

inkiberh lit ' haka ' heli ' uk ' bro kara ' iftiʀ ' holmstain ' (b)uanta ' sin ' uk ' iftiʀ ' þorstai- ' son sin þustains ' sona ⁓ sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning 1,5x0,6 m (NÖ-SV) i fast häll ca 4x2 m (NNÖ-SSV). Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot N. Ca 6 m ÖNÖ om nr 1 är: 46:2.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Invid foten av delvis moränbunden bergshöjd. Igenväxande hagmark.

2 m NÖ om väg (NV-SÖ).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.48056
Longitud: 18.015069
Lämnings-ID: L2015:9358
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 46:1
Sveriges runinskrifter: U146 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hagby, Brohammaren
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Drosboe
Runtyp: a, n, s, t är kortkvistvarianter 16-typiga
Runtypkategori: fuþark
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Fällbrohällarna
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9358