Runhäll Fällbrohällarna, U145, L2015:9357, Täby 46:2 i Täby, Stockholm
Foto av Runhäll Fällbrohällarna, U145, L2015:9357
Foto av Runhäll Fällbrohällarna, U145, L2015:9357
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorkell och Fullugi lät hugga den här stenhällen och bron göras till minne av Steinn, deras far. Óleifr högg."

Visa originaltolkning och runtext

þurkel × auk × fuluhi × litu × ahkua × eli ' þisa × auk × bru kia · eftiʀ stain × faþur sen × ulayifr iak

þurkel × auk × fuluhi × litu × ahkua × eli ' þisa × auk × bru kia · eftiʀ stain × faþur sen × ulayifr iak

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning 1,6x1,1 m (190-390cg) i fast häll ca 6x2 m (N-S). Ristningen better mot N. Runhöjd ca 7 cm. SSV om nr 1 har ett betongräcke gjutits som skydd för ristningen. Skyltade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Invid foten av delvis moränbunden bergshöjd. Igenväxande hagmark.

2 m NÖ om väg (NV-SÖ).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.480583
Longitud: 18.015193
Lämnings-ID: L2015:9357
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 46:2
Sveriges runinskrifter: U145 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hagby, Brohammaren
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Olev
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Fällbrohällarna
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9357