Runhäll Brudvät, G338, L1977:671, Fårö 22:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runhäll Brudvät, G338, L1977:671
Foto av Runhäll Brudvät, G338, L1977:671
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Petar.

Visa originaltolkning

petar ⁓

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runinristning i häll inom en yta av 02x0,4 m (ÖNÖ-VSV) är inh ugget: Se text i boken! De tre sista bokstävena något vittrade. 1 ,5 m V om nr 1 är 2) Brygga, ca 8 m l (N-S), intill 1 m br och 0, 1 m h, av kalksten. S om nr 1 och 2 är 3) Vät, ca 35x20 m (NNV-SS Ö). Ca 15 m NÖ om nr är äldre kalkbrott med i V kanten huggspår(? ) och murade hällar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Fårö socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kalkhäll i N delen av vät.

Ca 30 m SSÖ om V delen av stenmur.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.944561
Longitud: 19.201058
Lämnings-ID: L1977:671
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 22:1
Sveriges runinskrifter: G338 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Stora Hoburga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Grå kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Brudvät
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:671