Runhäll Blistahällen, Sö221, L2015:6197, Sorunda 166:3 i Nynäshamn, Stockholm
Foto av Runhäll Blistahällen, Sö221, L2015:6197
Foto av Runhäll Blistahällen, Sö221, L2015:6197
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Stenfast lät hugga detta minnesmärke efter Sämund, sin fader. Gud hjälpe.

Visa originaltolkning

× st-infastr × lit × hakua × mirki × þita × eftiʀ × saimut × faþur × sin -uþ hialbi

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning på häll, 1,6 m h, 0,95 m br och 0,14 m från markytan. Runhöjd ca 10 cm. Ornament i mitten ca 0,65 m från ristningens övre ände, 0,53 m l och 0,23 m h. Ristningarna upptar en yta av ca 2,25x1,75 m.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Sorunda socken i Nynäshamns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttande berghäll intill väg. Hagmark.

5 cm NV om runristning nr 166:2.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.986636
Longitud: 17.843709
Lämnings-ID: L2015:6197
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 166:3
Sveriges runinskrifter: Sö221 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Blista
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Hägvid
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Blistahällen
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6197