Hällristning Örstaristningen, L2017:1924, Angarn 62:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Hällristning Örstaristningen, L2017:1924
Foto av Hällristning Örstaristningen, L2017:1924
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 10x4 m (N-S) bestående av 4 skepp, 2 hästar, 1 vagn,1 människofigur, 2 cirklar med ben och 1 cirkel med mittpunkt. Skeppen är dels 1,55 m och 3,62 m l (imålade) dels "nyupptäckta" 20 resp 25 cm l, vilka ej kunde upptäckas vid besiktningen. Hästarna är 1,1 resp 1,05 m l och 0,6-0,7 m h (inmålade). Vagnen är 57x38 cm och består av 44 cirklar, 15 cm diam, var och en med en cirkel 6 cm diam i mitten. Människofiguren är 21 cm h, har utrträkta armar med ett "vapen" i ena handen och benen i"gåställning". Kunde ej upptäckas. Cirklarna med ben är 6 och 11 cm diam. Kunde ej upptäckas. I cirkel 5 cm diam skall vara mitt över ett skepp, 25 cm l. Kan ej upptäckas. De "nyupptäckta" ristningarna, 2 små skepp, 3 cirklar varav 2 med ben, samt människofigurerna skall finnas i hällens N del. De är dock så otydliga att de ej kunde upptäckas vid besiktningen. Vem har sett den och gjort skissen?

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttande kal och ganska brant slät häll

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.544367
Longitud: 18.171128
Lämnings-ID: L2017:1924
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 62:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1924