Hällristning L2013:6339, Bro 330 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Hällristning L2013:6339
Foto av Hällristning L2013:6339
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x3 m (ÖNÖ-VSV), undersökt och borttaget, bestående av fyra hällristningsytor (A-D).
Hällristning (A), 1,1x0,6 m (öSÖ-VNV), bestående av 19 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på hällkant mot S. Samma yta som den tidigare registrerade.
6 m ÖNÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,5x0,2 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 obestämbar figur.
Skeppet är 30 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 10x5 cm st. Belägen på plan hällyta.
2 m SÖ om hällristning (B) är: Hällristning (C), 0,4x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skålgropar, 5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan hällyta nära hällkant mot S.
2,3 m NNÖ om hällristning (C) är: Hällristning (D), 0,8x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 2 skålgropar.
Skeppet är 51 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 20 cm l. Skålgroparna är 5-6 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan häll med brandskada.
(Raä dnr 3.4.2-3147-2013)

Äldre beskrivning: Hällristning 1x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 17 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Två är belägna i sprickor. Belägen på hällkant mot S. Påträffad vid specialinventering 2009. (RAÄ dnr 326-477-2011)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.518342
Longitud: 17.618649
Lämnings-ID: L2013:6339
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 330
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:6339