Hällristning L2009:6613, Borg 40:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:6613
Foto av Hällristning L2009:6613
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 3x2,5 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 1 djurfiguroch 38 skålgropar. Skeppen är 35-75 cm l (ett är 20 cm l) grant till förhållandevis djupt ristade i kontur. Samtliga har bemanningsstreck. Djurfiguren är 20 cm l, grunt ristad i kontur. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,2-2 cm dj. Tämligen väl samlade och jämna i skålning. Tre av skålgroparna har på ena sidan en sammanhängande vågig linje, krön samt sluttning åt huvudsakligen NÖ av lågtberg överdraget av isräfflor.Ändring Dnr 4782/81. Hällristningarna imålade år 1981. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten bergshöjd. Åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.578648
Longitud: 16.124011
Lämnings-ID: L2009:6613
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6613