Hällristning L2009:6512, Borg 179:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:6512
Foto av Hällristning L2009:6512
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,8x0,35 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 70 cm l och är utan bemanningsstreck. De 2 skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På kant av glacialränna (NV-SÖ) på tämligen slät berghäll.

10 m N 20cg V om väg och 21 m N 45cg V om NV hörnet av villa.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.592512
Longitud: 16.126133
Lämnings-ID: L2009:6512
Riksantikvarieämbetets ID: Borg 179:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6512