Hällristning L2009:5671, Östra Eneby 76:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:5671
Foto av Hällristning L2009:5671
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,2x1 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 skepp, 2 fotsulor(?) 1 mansfigurer(?) Skeppen är 37-130 cm l och ca 4 fragment konturristade,dubbla med spantlinjer i skroven. Ett skepp har en oval ring i stäven. Del största skeppet, som ligger längst i SSÖ, har tydliga bemanningsstreck, möjligen också djur huvudstäv. Fotsulorna är 17 oh 22 cm l samt 10 och 12 cm br. Båda har tvärstreck och är djupt ristade, den ena fragmentarisk (ring+streck?) Mansfiguren (framför ringstäven) är otydlig och ej säker till arten. Denär 20 cm l prick huggen och bör troligen ett 26 cm l spjut. Djurfigurerna är otydliga, 25 resp 40 cm l den större med ringformigthuvud, 9 cm diam den mindre tvärställd. Flera prickhuggna fragment finns i ytan. Denna är relativ grov och belägen i mycket flacksänka i plan häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mycket svag SV-sluttning med plant berg i dagen. Skogsmark (övervägande risig tallskog).

42 m SSÖ om nr 17:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.596345
Longitud: 16.107879
Lämnings-ID: L2009:5671
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 76:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5671