Hällristning L2009:5020, Östra Eneby 21:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:5020
Foto av Hällristning L2009:5020
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, nu 3,40x1 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp och 17 älvkvarnar. Skeppen är 33 cm, 45 cm och 75 cm l. Två är dubbla ochett är enkelt konturristade. Älvkvarnarna är 4-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Ytterligare 5 skepp finns enl Nordén övertäckta i hällens Ö del och ytterligare 2 skepp med icke preciserat läge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttande låg berghäll, grässlänt. Impediment mellan tomt ochväg.

23 m VNV om väg, 2 m SSV om väg och 2 m NNÖ om tomtgräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.601506
Longitud: 16.119001
Lämnings-ID: L2009:5020
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5020