Hällristning L2004:2987, Björksta 117:2 i Västerås, Västmanland
Foto av Hällristning L2004:2987
Foto av Hällristning L2004:2987
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, inom området är 4 fotsulor, 2 skepp, 1 skeppsfragment och 46 skålgropar. Lokalen är uppdelad i dellokaler numrerade 2-5. Dellokal 2: Hällristning, 4,5X1,5 m (OSO-VNV), bestående av 4 fotsulor och 8 skålgropar. Fotsulorna är 23-26 cm l och 10-13 cm br, samtliga konturhuggna, varav 3 med sandalband, därav 2 parställda och sammanhuggna. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på norrsluttande häll. Dellokal 3: Skålgropsförekomst, 1,2X0,8 m (NO-SV), bestående av 8 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på NO-sluttande häll. Dellokal 4: Skålgropsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 1 cm dj. Belägen på N-sluttande häll. Dellokal 5: Skålgropsförekomst, 0,9X0,5 m, bestående av 2 rännor och 19 skålgropar. Rännorna är 1-4 cm l och sammanbinder 4 skålgropar parvis. Skålgroparna är 3-5 cm diam ohc 0,5-1 cm dj. Kraftigt vittrade. Belägen på krön av liten N-sluttande häll. Dellokal 6: Hällristning, 2,3X2,1 m (NO-SV), bestående av 2 skepp, 1 fragment och 10 skålgropar. Skeppen är 50-78 cm l, av dubbellinjetyp, varav ett med bemanningsstreck och ett fragmentariskt. Fragmentet är 13 cm l. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Kraftigt vittrad. Belägen på krön av V-sluttning av hällparti.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svacka i N delen av berg med jordavlagringar i SV delen avhuvuddalgång. Hagmark.

47 m SSÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.645395
Longitud: 16.823962
Lämnings-ID: L2004:2987
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 117:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:2987