Hällristning L1997:2773, Grimeton 75:2 i Varberg, Halland
Foto av Hällristning L1997:2773
Foto av Hällristning L1997:2773
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Högar, uppgift om, förstörda och borttagna utan antikvariskundersökning. På platsen låg 3 högar som bortschaktades i mittenpå 1910-talet, varvid keramik och brända ben påträffades.I en av högarna påträffades även:2) Hällristning, på lös sten, bestående av 1 skeppsfigur och 1hjulkvarn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Grimeton socken i Varbergs kommun (Hallands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten rygg (NÖ-SV) utskjutande mot NÖ från bergshöjd. Åkermarkintill vägar.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Grimeton socken eller Varberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.095293
Longitud: 12.407841
Lämnings-ID: L1997:2773
Riksantikvarieämbetets ID: Grimeton 75:2
Sveriges runinskrifter: (Blekinge, Halland & Skånes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Halland
Kommun: Varberg
Socken: Grimeton
Riksantikvarieämbetets information: » L1997:2773