Hällristning L1990:9984, Östra Sönnarslöv 153:1 i Kristianstad, Skåne
Foto av Hällristning L1990:9984
Foto av Hällristning L1990:9984
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Älvkvarnsförekomst, 1,5x1,2 m (N-S), i block, 3x2,5 m st (N-S)och 1 m h, bestående av minst 30 älvkvarnar och 1 fotsula (?).Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-3 cm dj, flertalet är 5-7 cmdiam och 0,5-2 cm dj.Fotsulan (?) är 20x7-8 cm st (N-S) och 0,5-2 cm dj, försedd medälvkvarnshäl.Flertalet älvkvarnar har skrovlig yta, liksom blocket i övrigt.De är belägna på blockets krön, utom ett par, därav den största,på en avsats vid blockets V fot.Invid blcoket är röjningssten, övermossade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Östra Sönnarslöv socken i Kristianstads kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S foten av flack moränrygg (Ö-V). Skogsmark (bokskog).

Invid och N om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Östra Sönnarslöv socken eller Kristianstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.903768
Longitud: 14.043603
Lämnings-ID: L1990:9984
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Sönnarslöv 153:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Socken: Östra Sönnarslöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1990:9984