Hällristning L1988:8524, Västra Karup 533:1 i Båstad, Skåne
Foto av Hällristning L1988:8524
Foto av Hällristning L1988:8524
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,8x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 fotsula, 11 rännor och 72 skålgropar.
Fotsulan är 18x6 cm och helt uthuggen.
Rännorna är 3-14 cm l, varav 3 utgår från skålgropar och 8 sammanbinder skålgropar.
Av skålgroparna är 71 runda, 2-7 cm i diam och 0,5-3 cm dj, 1 är avlång, 18x5 cm stor och 2 cm dj.
Belägen på hällens krön och NÖ-sluttning. (Raä dnr: 321-4288-2008) - -

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, på krön och svag SÖ-markerad S-sluttande del av berg i dagen, 2x1,5 m (NNÖ-SSV) och intill 0,4 m h. Ristningsytan är 1,3x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 50 älvkvarnar, 3,5-8 cm diam och 0,5-3 cm dj. 3 ovala fördjupningar, 13-24 cm l, 6-8 cm br och 0,5-3 cm dj och 1 oregelbunden fördjupning, 15 cm l, 6-8 cm br och 1-1,5 cm dj. Några av älvkvarnarna är förbundna med rännor. Starkt vittrade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västra Karup socken i Båstad kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av mindre höjdparti i svag V-sluttning av vidsträckthöjdrygg (N-S). Moig sandmark. Impediment. Åker.

1 m VSV om åkerkant. 8 m NNV om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Västra Karup socken eller Båstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.428703
Longitud: 12.74841
Lämnings-ID: L1988:8524
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Karup 533:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Socken: Västra Karup
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:8524