Hällristning L1987:88, Västra Karup 69:1 i Båstad, Skåne
Foto av Hällristning L1987:88
Foto av Hällristning L1987:88
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3.5 x 1.5 m (Ö-V), på ovansidan, en ringa del på sidan, av tämligen plant, inom söndersprucket hällparti, 6x4 m (VNV-ÖSÖ) och 2.5 m h. Hällristningen, som har två koncentrationer, bestående av 5 fotsulor och 35 älvkvarnar. Fotsulorna är 22-28 cm l, 7-10 cm br och 1-2 cm dj. Älvkvarnarna är 3.5-6 cm diam och 0.5-2 cm dj. I en koncentration omger älvkvarnar två fotsulor. Ristningen är imålade med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västra Karup socken i Båstad kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Uppstickande bergknalle i V-sluttning. Impediment.

Invid och 2 m NV om landsväg (NÖ-SV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Västra Karup socken eller Båstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.413429
Longitud: 12.748404
Lämnings-ID: L1987:88
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Karup 69:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Socken: Västra Karup
Riksantikvarieämbetets information: » L1987:88