Hällristning L1987:86, Västra Karup 66:1 i Båstad, Skåne
Foto av Hällristning L1987:86
Foto av Hällristning L1987:86
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4.9x2.5 m (NNÖ-SSV), i en mot SV svagt sluttande, tämligen plan, men något sprickig jordfast häll, 5x3m st (NNÖ-SSV) och intill 0.6 m h. Hällristningen består av 20 fotsulor, 60 rännor eller avlånga fördjupningar och 300 älvkvarnar. Fotsulorna är 16-27 cm l, 6-9 cm br och 1-2 cm dj. Rännorna är 18-93 cm l, 2-5 cm br och 0.5-1 cm dj. En del begränsas av älvkvarnar. Några är svängda, en bildar hästskoform. De avlånga fördjupningarna, 10-24 cm l, 2-7 cm br och 0.5-1.5 cm dj, är ovala, bäcken-, pilspets- eller dolkliknande. Älvkvarnarna är 2.5-9 cm diam och 0.5-3.5 cm dj. Två omges av cirkellinje, 9.5 cm diam, 1-1.5 cm br och intill 0.5 cm dj. Ristningen är imålad med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västra Karup socken i Båstad kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark, betesmark.

18 m NNV om stenmur (ÖNÖ-VSV) och 32 m SSÖ om stensättning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Västra Karup socken eller Båstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.418174
Longitud: 12.748345
Lämnings-ID: L1987:86
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Karup 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Socken: Västra Karup
Riksantikvarieämbetets information: » L1987:86