Hällristning L1987:2193, Västra Karup 20:1 i Båstad, Skåne
Foto av Hällristning L1987:2193
Foto av Hällristning L1987:2193
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,0x3,4 m (NÖ-SV), bestående av 2 fotsulor, 3 korsfigurer, 16 rännor och 153 skålgropar.
Fotsulorna är 21-21 cm l, 7-8 cm br samt helt uthuggna. Båda är via rännor förbundna med varsin skålgrop,.
Korsfigurer är 15-19 cm stora.
Rännorna är 2-12 cm l, 12 av dem sammanbinder skålgropar och 4 utgår ifrån skålgropar.
Av skålgroparna är 145 runda, 4-11 cm i diam och 0,5-5 cm dj, 8 är avlånga 7-17 cm l,
5-7 cm br och 1-3 cm dj.
Belägen på krön av sprucken häll. (Raä dnr: 326-2669-2008) - -

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 4x2 m, på det plana genom vittring mycket skrovliga SV krönpartiet av bergsrygg, 10x5 m st (NNÖ-SSV), och1 m h, bestående av 65 älvkvarnar, 1 oval fördjupning och 2 kryssformade fördjupningar. Älvkvarnarna, som tydligast framträder utefter S-SV-V kanten är 4-9 cm diam och 0,5-3 cm dj. Den ovala fördjupningar är 15x6 cm och 2 cm dj. De kryssformade fördjupningarna är 14x14 och 16x16 cm st och 1,5 cm dj. Korsarmarnas bredd ca 5 cm. Hela bergsryggen är starkt vittrad och särskilt i dess Ö del är det på grund härav svårt att ange exakta antalet älvkvarnar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västra Karup socken i Båstad kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På krönpartiet av ur åker uppstickande bergsrygg. Impediment.

8 m SÖ om åkerväg. 6 m SV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Västra Karup socken eller Båstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.387762
Longitud: 12.708139
Lämnings-ID: L1987:2193
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Karup 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Socken: Västra Karup
Riksantikvarieämbetets information: » L1987:2193