Hällristning L1984:4143, Lid 159:2 i Nyköping, Södermanland
Foto av Hällristning L1984:4143
Foto av Hällristning L1984:4143
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning 1.8x1.6 (NV-SÖ) belägen på toppen ochVSV-sluttning av häll, bestående av 6 skepp, 3 av skeppen ärvittrade och därmed ofullständiga, 30-92 cm länga , 35älvkvarnar varav 27 runda, 4-9 cm i diam och 0.5-1 cm djupa, 4avlånga 9-16 cm långa och 3-8 cm breda 0.5-2.5 cm dj . En av deovala är bananformad. Två älvkvarnar är sammanbunda med en ränna10x3 cm . Från en älvkvarn utgår en ränna som sluter i enskada.1.2 m N om 1 finns2) Hällristning 1.8x1.3 (NÖ-SV) belägen på toppen av häll,bestående av 1 skepp 98 cm långt, 22 älvkvarnar 3-8 cm diam och0.5-1 cm dj. Två älvkvarnar är sammanbundna med en ränna 7x4cm12 m ÖNÖ om 1 finns.3) Älvkvarnsförekomst 0.9x0.7 m (Ö-V) belägen i låg häll påimpedimentets SÖ kant, bestående av 6 älvkravnar 3-5 cm diam och0.5-1 cm djupa. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lid socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i åkermark.

9 m NNV om impedimets S spets.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.913092
Longitud: 17.011142
Lämnings-ID: L1984:4143
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 159:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4143