Hällristning L1983:8121, Åker 222:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Hällristning L1983:8121
Foto av Hällristning L1983:8121
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 15x5 m (N-S), bestående av 7 hällristningsytor (A-G), med tillsammans 3 skepp, 2 hjulkors, 2 fragment och 33 skålgropar.
Hällristning (A), 3,5x3,0 m (N-S), bestående av 1 skepp, 2 hjulkors, 2 fragment och 21 skålgropar. Skeppet är 71 cm l, fragmentariskt, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Hjulkorsen är 21 cm diam. Fragmenten är 29-67 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på krön (skålgroparna) och Ö-sluttning (figurerna) av hällrygg.
1,7 m SSÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen i svacka på hällrygg.
3,8 m SÖ om hällristning (B) är: Hällristning (C), 0,3x0,2 m (NV-SÖ), bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på mindre hällkrön.
1,9 m Ö om hällristning (C) är: Hällristning (D), 0,3x0,1 m (NV-S), bestående av 2 skålgropar, 5-6 cm diam och 1-1,5 cm dj. Belägen på hällkant mot S.
1,6 m N om hällristning (D) är: Hällristning (E), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande hällyta.
1,1 m Ö om hällristning (E) är: Hällristning (F), 0,9x0,1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 25-29 cm l, fragmentariska, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Grunt huggna. Belägen på Ö-sluttande hällyta.
2,6 m Ö om hällristning (F) är: Hällristning (G), 0,7x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen längst ner på hällens Ö-sluttning.
Ny beskrivning vid arkeologisk specialinventering utförd av Botark år 2017. (Raä dnr: 3.4.2-4392-2017)

Äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

10 m NNÖ om landsväg. På topp och NÖ-sluttning av hällrygg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.284887
Longitud: 17.061044
Lämnings-ID: L1983:8121
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 222:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8121