Hällristning L1983:7310, Åker 209:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Hällristning L1983:7310
Foto av Hällristning L1983:7310
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning på block, 6x4x1,5 m, bestående av 1 skepp, 1 ringfigur, 3 rännor och 277 skålgropar.
Skeppet är 51 cm l och av dubbellinjetyp och fragmentariskt.
Ringfiguren är 9 cm i diam och har en skålgrop i mitten.
Rännorna är 3-9 cm l, 2 av dem sammanbinder skålgropar och 1 ränna utgår från en skålgrop.
Av skålgroparna är 257 runda, 3-7 cm i diam och 0,5-2,5 cm dj; 7 är avlånga, 7-14 cm l, 3-5 cm br och 1-2 cm dj.
Större delen av ristningen är belägen på blockets branta västsluttning, men ett 20-tal skålgropar ligger på blockets krön och östsluttning. (Raä dnr: 321-868-2009) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark.

30 m Ö om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.287495
Longitud: 17.066824
Lämnings-ID: L1983:7310
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 209:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7310