Hällristning L1983:3978, Trosa-Vagnhärad 434:1 i Trosa, Södermanland
Foto av Hällristning L1983:3978
Foto av Hällristning L1983:3978
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 13x12 m (SV-NÖ), bestående av 75 skeppsfigurer, 3 människofigurer, 16 fotsulor, 2 ringfigurer, 12 övriga figurer, 45 fragmentariska figurer, 70 rännor och 1165 skålgropar. Närmare beskrivning saknas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sluttande berghäll i kanten/änden av moränbunden bergrygg. Tomtmark, igenväxande.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.956772
Longitud: 17.43668
Lämnings-ID: L1983:3978
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 434:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3978