Hällristning L1982:7205, Åker 1112 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Hällristning L1982:7205
Foto av Hällristning L1982:7205
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block, 2,5 x 2,5 x 1,3 m bestående av 1 skepp, 2 obestämbara figurer och 3 skålgropar. Skeppet är 48 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck. De obestämbara figurerna är 15 - 19 cm l och 8 - 9 cm br. Skålgroparna är 2 - 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på blockets sydvästsluttning. 10 m N om ovan nämnda lämningar finns ytterligare 1 skålgrop. Den är 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på blockets NV spets. Blocket är1,4 x 1,3 x 0,7 m. Påträffad vid arkeologisk inventering 2011-2013 (RAÄ dnr. 3.4.2-2516-2013).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

17 m NÖ om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.287357
Longitud: 17.055381
Lämnings-ID: L1982:7205
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 1112
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:7205