Hällristning L1977:3990, Fårö 379:1 i Gotland, Gotland
Foto av Hällristning L1977:3990
Foto av Hällristning L1977:3990
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Ny beskrivning enl anmälan: Hällristning, 3.8x1.0 m (VSV-ÖNÖ) bestående av 6 skepp, 1 djur, 1 svärd, 9 fragment och 18 skålgropar. Skeppen är 22-55 cm l, 3 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 3 av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Djuret är 29 cm l, fyrbent och med streckkropp. Svärdet är 49 cm l. Fragmenten är 10-33 cm l. Slålgroparna är 3-6 cm diam och 0.2-2 cm dj. Belägen på svagt NNV-sluttande häll. Se skiss i inventeringshandlingarna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Fårö socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hedmark intill liten vät.

Intill SÖ hörnet av liten vattensamling.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.913423
Longitud: 19.089769
Lämnings-ID: L1977:3990
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 379:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:3990