Hällristning L1970:8060, Brastad 47:1 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1970:8060
Foto av Hällristning L1970:8060
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,38x0,15 m (Ö-V) bestående av 1 skepp och 1 skålgrop.
Skeppet är 30 cm l, dubbellinjetyp med 2 spant- och 2 bemanningsstreck. Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll. (Raä dnr: 326-2569-2009)

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark (blandskog).

Belägen i skogsväg. 21,6 m ÖSÖ om Raä nr 46:1. 3,5 m S om stenbrottskant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.404134
Longitud: 11.487908
Lämnings-ID: L1970:8060
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 47:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8060