Hällristning L1970:5188, Askum 51:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1970:5188
Foto av Hällristning L1970:5188
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1.8x0.2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1människofigur och 3 älvkvarnar.Människofiguren är 19 cm l, helt uthuggen kropp och fallos.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på 5-10 graders VSV-sluttande häll ivattenrinning.Foto över tidigare beskrivning i inventeringshandlingarna.11 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 0.3x0.3 m (N-S), bestående av 1 ringfigur, 26 cmdiam. Fragmentarisk och vittrad.Ristningen belägen på VSV-sluttande häll i vattenrinning.11 m V om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 3-8 cm diam och 0.5-2 cm dj. Belägna påV-sluttande häll.7 m NV om nr 3 är4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på hällkant mot NV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

Nr 1 är 15 m VSV om tomtgräns och 18 m N om RAÄ-nr 50:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396141
Longitud: 11.337145
Lämnings-ID: L1970:5188
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5188