Hällristning L1970:5149, Askum 45:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1970:5149
Foto av Hällristning L1970:5149
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2.3x1.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 5älvkvarnar.Skeppet är 76 cm l.Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen är grovt huggen och starkt sliten.Ristningen belägen på 15-20 graders Ö-sluttande häll.Foto över ristningen i inventeringshandlingarna.4 m NNÖ om skeppet är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Delvis jordtäkt gårdsplan.

5.5 m NÖ om SÖ hörnet av hönshus och 11 m SSÖ om stenbyggdkällare. 22 m NV om NV hörnet av ladugård och 4 m Ö om NÖ hörnetav hus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.394776
Longitud: 11.320265
Lämnings-ID: L1970:5149
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 45:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5149