Hällristning L1970:5049, Askum 9:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1970:5049
Foto av Hällristning L1970:5049
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4x2.7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 9 skepp, 2människofigurer, 1 fragment och 17 älvkvarnar.Skeppen är 24-79 cm l. Fem är av dubbelinjetyp medbemanningsstreck och tre av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Ett är helt uthugget med bemanning.Människofiguren är 14 cm l med helt uthuggen kropp. Enmänniskofigur står i ett skepp.Fragmentet är 14 cm l.Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-2 cm dj. Två älvkvarnar ärsammanbundna med en ränna, 4 cm l.Ristningen belägen på brant V-sluttande häll, tidvisvattenöversilad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker- och betesmark.

25 m Ö om åkermark och 1 m om det N av två stora stenblock. 9 mNÖ om kraftledningsstolpe.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.418548
Longitud: 11.337434
Lämnings-ID: L1970:5049
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5049