Hällristning L1970:4630, Askum 50:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1970:4630
Foto av Hällristning L1970:4630
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3.3x2.4 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 7fragment och 22 älvkvarnar.Skeppen är 29-118 cm l. Fyra skepp är av enkellinjetyp, varav tvåmed bemanningsstreck. Ett skepp är av dubbellinjetyp utanbemanningsstreck och ett är helt uthugget med bemanningsstreck.Fragmenten är 7-46 cm l.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5 cm dj. En älvkvarn är huggeni en spricka.Ristningen belägen på SV-sluttande hällavsats med vattenrinning.Foto i inventeringshandlingarna.2.7 m ÖSÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.2x0.1 m (SV-NÖ), bestående av 1 människofigur,16 cm l av streckgubbetyp och i adorantställning.Ristningen belägen i SV-sluttande hällränna.Foto i inventeringshandlingarna.6 m NÖ om nr 2 är3) Hällristning, 0.4x0.3 m (NNÖ-SSV), bestående av 1människofigur och 1 älvkvarn.Människofiguren är 29 cm l, helt uthuggen kropp iadorantställning och med stora händer och fallos.Älvkvarnen saknar beskrivning.Foto av människofiguren i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moräntäkt berghäll. Betesmark.

Nr 1 är 30 m VSV om tomthörn och 34 m SSÖ om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.395922
Longitud: 11.337022
Lämnings-ID: L1970:4630
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 50:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4630