Hällristning L1970:4111, Askum 62:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1970:4111
Foto av Hällristning L1970:4111
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2.1x1.4 m (Ö-V), bestående av 4 skepp och 6älvkvarnar.Skeppen är 27-72 cm l. Två skepp är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck, varav ett med spant. Två skepp är heltuthuggna, varav ett med bemanninsstreck.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på ÖNÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

4 m SSV om markväg och 9 m S om söndersprängd berghäll vidmarkväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.402295
Longitud: 11.344515
Lämnings-ID: L1970:4111
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 62:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4111