Hällristning L1969:520, Foss 10:1 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1969:520
Foto av Hällristning L1969:520
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,65x0,48 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop.
Skeppen, 50-55 cm l, enkellinjiga utan bemanning, med S-formade främre stävar.
Skålgropen, 5,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, låg häll.

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Foss socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:13 m N om RAÄ nr. Foss 6:1, yta D.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Foss socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416249
Longitud: 11.613766
Lämnings-ID: L1969:520
Riksantikvarieämbetets ID: Foss 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:520