Hällristning L1969:3126, Hogdal 215:1 i Strömstad, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1969:3126
Foto av Hällristning L1969:3126
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 9x7 m (N-S), bestående av 6 skepp, 3 djurfigurer, 8människofigurer, 8 fragment och 143 älvkvarnar. Skeppen är 34-70cm l, enkellinjiga med enstaka bemanningsstreck.Människofigurerna är 18-58 cm l.Djurfigurerna är 23-68 cm l.Fragmenten är 8-26 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.1-0.9 cm dj.Ristningen är delvis grunt huggen.Belägen på 5-30 gradersSSÖ-sluttande mycket vittrad häll, ca 5 m över marknivån.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstads kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark (blandskog).

10 m NÖ om kraftledning och 9 m N om utfartsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.056694
Longitud: 11.222119
Lämnings-ID: L1969:3126
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 215:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:3126