Hällristning L1968:9351, Svarteborg 10:2 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1968:9351
Foto av Hällristning L1968:9351
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med 1 hjulkors resp. 1 skepp.
Hällristning (A), bestående av 1 hjulkors, 33-35 cm diam. De 2 tidigare registrerade skålgroparna tolkade som vittringsskador. Belägen på svagt SV-sluttande, närmats ovittrad hällyta, i vattenrinning.
Hällristning (B), bestående av 1 skepp, 35 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på nedre delen av närmast ovittrad, S-sluttande, vattenöversilad häll. 5 m S om yta (A).
Ny beskrivning, samt nyfynd (yta B) vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-1198-2013)

Äldre beskrivning: Hällristning, ca 50x35 cm (N-S). Bestående av: 1 hjul, 34 cm i diam, 2 skålgropar, 2,5-4 cm i diam och 0,1-0,2 cm dj. Hjulet, som är fyrekrigt, är orienterat nästan i N-S med skålgrop i S på yttre ringen. Inre ringen är 20 cm i diam, och mellan yttre och inre ringen finns 15 "fönster" (eller radiärt utgående "ekrar").

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På mot SSÖ sluttande 20 g, slät häll i vattenränna, vittrat parti.

16 m N om RAÄ-nr Svarteborg 10:1 (hällristning), på en mot SV svagt (5º) sluttande häll.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.523086
Longitud: 11.542105
Lämnings-ID: L1968:9351
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 10:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:9351