Hällristning L1968:7797, Tanum 147:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1968:7797
Foto av Hällristning L1968:7797
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 4,25x1,70 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 2 fotsulor och 2 skålgropar.
Skeppen är 25-57 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning, 1 av dubbellinjetyp med höga stävar och utan bemanning, samt 1 med helt uthugget skrov, med bemanningsstreck och höga inåtböjda stävar. Fotsulorna är 26x17 cm st, helt uthuggna, parställda och delvis ihophuggna. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan lågt uppstickande mycket vittrad men slät häll, med svaga sluttningar mot Ö och S. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5223)


Äldre beskrivning: Hällristning, 4.3x1.3 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 fotsulor och 1 älvkvarn. Skeppen är 27-62 cm l, Fotsulorna är 24 respektive 26 cm l och Älvkvarnen är 6 cm diam. Belägna på 4-8 grader sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skrovlig häll, sluttande mot Ö-S.

7,50 m SSV om museets NV-hörn. 3,5 m V om museets gavel.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701105
Longitud: 11.340395
Lämnings-ID: L1968:7797
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 147:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7797