Hällristning L1968:7298, Tanum 57:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1968:7298
Foto av Hällristning L1968:7298
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4.8x3 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 5 människofigurer, 1 ryttare med stor hand (fyrfingrad), 11 fyrfotadjur, 1 fågel, 2 ormliknande figurer, några streck och linjer samt 1 älvkvarn.Skeppen är 31-53 cm l.Ryttaren är 40 cm l, saknar ben och lyfter båda armarna.Människofigurerna är 11-17 cm l, av vilka sju har tydlig fallos.Fyrfotadjuren är 22-50 cm l.Fågeln är 10 cm l.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

2.75 m Ö om skogsväg (NNÖ-SSV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691882
Longitud: 11.322596
Lämnings-ID: L1968:7298
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 57:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7298