Hällristning L1968:7296, Tanum 83:2 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1968:7296
Foto av Hällristning L1968:7296
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 12x2.5 m, bestående av 28 skepp, 1 fallisk mansfigur med lyfta armar, 1 schematiskt brudpar (?), 1 otydlig figur samt25 älvkvarnar.Skeppen är 20-95 cm l. Ett av dem bärs möjligen av den falliske mansfiguren, då den är inristad upp-och-ned vänd alldeles ovanför denne. Sex av skeppen har rätvinklade stävar. Ett skepp är enkellinjigt, 40 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.3-0.4 cm dj.Ristningen belägen på 15 graders ÖNÖ-sluttande häll i vattenöversilat område.Skiss över del av ristningen i inventeringshandlingarna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Igenväxande betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689962
Longitud: 11.330875
Lämnings-ID: L1968:7296
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 83:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7296