Hällristning L1968:7198, Tanum 40:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1968:7198
Foto av Hällristning L1968:7198
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6,1x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 1 streck, 2 ovala ringar samt 6 älvkvarnar.
Skeppen är 24-41 cm l. Strecket, beläget på ristningsytans lägre del, är 20 cm l. De ovala figurerna är 44x19 cm respektive 30x13 cm. Älvkvarnarna är 2,4-4 cm i diam och 0,4 cm dj. Ristningen belägen på 15 graders ÖNÖ-sluttande berghäll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 5.6x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 1 streck, 2 egenartade svårtydda figurer samt 1 älvkvarn. Skeppen är 24-41 cm l. Strecket, beläget på ristningsytans lägre del, är 20 cm l. De svårtydda figurerna är 35-42 cm l. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.4 cm dj. Ristningen belägen på 15 graders ÖNÖ-sluttande berghäll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688017
Longitud: 11.338964
Lämnings-ID: L1968:7198
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7198