Hällristning L1967:8155, Tossene 959:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:8155
Foto av Hällristning L1967:8155
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,75 m l (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 människofigurer och 1 skålgrop.
Människofigurerna är 29-53 cm l, den ena med 2 ben och underkropp, den andra med ben och antropmorf överkropp. Skålgropen är 2,5 cm diam och 0,3 cm dj, med två skaft, 2,5-5 cm l. Belägen på kraftigt ÖSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark (lövskog).

Ca 45 m SV om grusväg på en punkt 70 m från väg 171 (stegat). 17 m NV om åkerkant (betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.437117
Longitud: 11.421687
Lämnings-ID: L1967:8155
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 959:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8155