Hällristning L1967:8059, Tossene 925:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:8059
Foto av Hällristning L1967:8059
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,55x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 10 fragment och 1 skålgrop.
Skeppen är 22-100 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck, det mindre fragmentariskt, det större genomkorsat av 3 isräfflor. Fragmenten är 3-17 cm l, varav 2 linjer går vertikalt mellan två isräfflor. Skålgropen är 4 cm diam och 0,6 cm dj. Mycket skrovlig häll med flera stora isräfflor. Belägen på SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 45 m S om åkerhörn/ägogräns. 2 m V om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422556
Longitud: 11.401281
Lämnings-ID: L1967:8059
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 925:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:8059