Hällristning L1967:7359, Tossene 421:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:7359
Foto av Hällristning L1967:7359
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,8x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur och 5 fågelfigurer. Skeppet är 24 cm l och enkellinjigt med uppsvängda stävar. Djurfiguren är 21 cm l, fyrbent med nedhängande svans. Fågelfigurerna är 10-17 cm l, tvåbenta med uppstårnde stjärt. 1 har en tydlig huvudplym och en tudelad stjärt. 1 har fyrkantig bröstkorg och antydan till plym. Imålad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttane berghäll intill moränmark. Åkerkant.

5,5 m V om åkerkant och 3 m Ö om stengärdesgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456862
Longitud: 11.337403
Lämnings-ID: L1967:7359
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 421:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7359