Hällristning L1967:7104, Tossene 109:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:7104
Foto av Hällristning L1967:7104
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,2x2 m (N-S), bestående av 8 skepp och 2 fragment. Skeppen är 32-71 cm l, varav 5 av enkellinjetyp med bemanning (1 fragment), 1 av dubbellinjetyp och 2 helhuggna med spiralformade hästhuvudstävar, varav det ena med bemanning. Fragmenten är 7-25 cm l. Belägen på brant Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4305-2009)

Äldre beskrivning: Hällristning, 2,35x1,9 (N-S), bestående av 7 skepp, varav 2 med spiralformade vackar stävar, samt 2 böjda linjer. Skeppen är 36-62 cm l. De böjda linjerna är 8-9 cm l. Ristningen är grunt huggen. Ett av de vackraste skeppen är skadat av avflagning.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant mot Ö stupande berghäll som delvis är täckt av jord. Betesmark.

25 m VNV om utfartsväg, räknat från en punkt där vägen bildar en kurva. 46 m NNÖ om NÖ hörnet av bostadshus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.487282
Longitud: 11.422329
Lämnings-ID: L1967:7104
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 109:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7104