Hällristning L1967:6543, Tossene 92:3 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6543
Foto av Hällristning L1967:6543
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x0,9 m (N-S), bestående av 2 skepp och 2 skålgropar.
Skeppen är 56-76 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr 321-4692-2003) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på brant VSV-sluttande häll. Bergbrant.

15 m NNÖ om Raä nr 92:2. 15 m Ö om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.470075
Longitud: 11.360516
Lämnings-ID: L1967:6543
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 92:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6543