Hällristning L1967:6542, Tossene 77:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6542
Foto av Hällristning L1967:6542
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,1x0,65 m (SV-NÖ), bestående av 2 skepp, 2 älvkvarnar och 2 ofullständiga figurer. Skeppen är 46-65 cm l, älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Ca 17 m V härom är ytterligare en hällristning, Tossene 77:2.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot V sluttande häll. Tomtmark.

26 m N om landsväg. 8 m V om NV hörnet av ekonomibyggnad.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416379
Longitud: 11.376354
Lämnings-ID: L1967:6542
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 77:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6542